Defisit

Radial nabız ile apikal kalp atımı arasındaki farktır.

Sağlık Terimlerinde Ara