Defekasyon

Dışkının dışarı atılması.

Sağlık Terimlerinde Ara