Debritman

Ölü dokuları uzaklaştırmak ve canlı yani iyi kan alan (beslenen) dokuları ortaya çıkarmak amacıyla yapılan cerrahi işlem.

Sağlık Terimlerinde Ara