Debridman

Ölü dokulan uzaklaştırmak ve canlı, yani iyi kan alan dokulan ortaya çıkarmak amacıyla uygulanan bir cerrahi teknik.

Sağlık Terimlerinde Ara