Deaminasyon

Bir molekülden amino grubunun çıkarılması işlemi.

Sağlık Terimlerinde Ara