Damar

îçinde kan ve lenf gibi vücut sıvılarının dolaştığı boru biçimindeki yapılar.

Sağlık Terimlerinde Ara