Dakriyosistografi

Kontrast madde verilerek gözyaşı kesesi ve kanalının radyolojik olarak incelenmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara