Cücelik (Nanizm)

Gövdenin gelişmesinde bozukluk sonucu kişinin boyunun ırk, yaş grubu, cinsiyet vb ortalamalarından kısa, vücut ağırlığının da belirli sınırlar içinde geri kaldığı patolojik durum.

Sağlık Terimlerinde Ara