Cpr:Kardio-Pulmoner Resüsitasyon

Kalp ve solunum durması halinde yapılan yeniden canlandırma işlemlerine verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara