Cpk Ölçümü

Kreatinfosfokinaz (CPK) çizgili kaslarda (İzoenzim MM biçiminde) ve kalp kasında (İzoenzim MB biçiminde) bulunan bir enzimdir.

Sağlık Terimlerinde Ara