Cpk (Kreatinfosfokinaz)

Çizgili kaslarda ve kalp kasında bulunan bir enzimdir. Çeşitli kas hastalıklarında ve kalp krizinde kanda yüksek düzeyde görülür.

Sağlık Terimlerinde Ara