Corpus Callosum (Nasırsı Cisim)

îki beyin yarıküresi arasında enine yer alan dört kenarlı, düzensiz biçimli akmaddeden oluşmuş anatomik yapı; enine sinirsel liflerden oluşmuştur.

Sağlık Terimlerinde Ara