Corpus Albİcans (Beyazımsı Cisim)

Yumurtalıkta görülen beyazımsı renkte, lifsi dokudan oluşmuş yapı;

Sağlık Terimlerinde Ara