Clostridiıun Tetani

Toksinleriyle tetanosa yol açan anaerob, spor oluşturan basil.

Sağlık Terimlerinde Ara