Cinsellik

İnsanların belli fiziksel özelliklerinden dolayı erkek veya kadın olarak ikiye ayrılmaları.

Sağlık Terimlerinde Ara