Çıkık (Lüksasyon)

Bîr eklemin parçalan arasındaki normal bağlantının bozulması.

Sağlık Terimlerinde Ara