Cestodıasıs

Yassı solucan enfeksiyonudur.

Sağlık Terimlerinde Ara