Cenin

Gelişmenin erken dönemindeki embriyoya verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara