Çekinik Özellik (Resesif Özellik)

Karşılıklı genlerin yalnızca homozigot(*) biçimde dizilmesiyle İfade edilebilen kalıtsal özelliğe verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara