Çekilen EEG Sonucunda Ne Gibi Bir Hastalık Çıkmış Olabilir?

4 yaşındaki kardeşimin çekilen EEG’sinde aşağıdaki gibi bir sonuç alındı. Başvurduğumuz doktorlar açıklama yapmadı ve başka hastaneye yönlendirdiler. Bu sonuç ne anlama gelmektedir? Bilgi verebilir misiniz?

Biyoelektriksel aktivite genel olarak orta yüksek amplitüdlüdür. Çekim bağlandığında uykunun nrem evre 3 fazında olup daha sonra diğer fazlara geçişi ve uykuya has dalga paternleri (uyku iğcikleri, yüksek ampl, tüdlü yavaş dalga aktiviteleri ve k komplekleri) gözlenmiştir. Çekiz süresince üç kez tekrarlayan, sağ frontotemporal alanlarda daha belirgin kendini göstererek komşu loblara ve hemisfere yayılımı olan Monafozik diken aktiviteleri görülmüştür. Hipervantilasyon yanılmamıştır. Fotik stimülasyon: zemin aktivitesinde değişim olmamıştır. Çekim sırasında nöbet benzeri klinik veya paroksismal hareket bozuklukları gözlenmemiştir. Sonuç; Bu uyku EEG kayıtlaması bulguları, lokalizasyon gösteren serebral elektrofizyolojik bir disfonksiyona işaret etmektedir.

Prof.Dr. Burhanettin Uludağ

Bu EEG’de epilepside görülen bazı değişiklikler görmüşler. Ancak bu, kardeşinizde epilepsi olduğunu göstermez. Ancak başka bir hastaneye sevk ettiklerine göre oraya başvurmanız şu anda en doğrusu olacaktır. Ancak sonuçta mutlaka ciddi bir hastalık çıkacak anlamına gelmez.

İlgili Soru Kategorileri

Sağlık Soruları Kategorileri