Çatışma

Aynı kişide iki karşıt eğilimin birlikte bulunmasını tanımlayan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara