Cascara

?Cascara sagrada?, A.B.D. güneybölgelerinde bulunanve sapodilla familyasından bir cins ağacın kabuğudur. Sıvı veya katı şekilde, pürgatif (müshil) olarak kullanılır. İlacın aktif maddesi kanda eriyerek, yaklaşık on saat içinde kalınbarsağı etkiler.

Sağlık Terimlerinde Ara