Cannabis Indica

Bkz. Hint keneveri.

Sağlık Terimlerinde Ara