Büyük Kemik

Trapezoit (yamuksu) ve unsinat (çengel) kemikler arasında yer alan bilek kemiklerinin en büyüğü.

Sağlık Terimlerinde Ara