Bursa (Kese)

Farklı kaynaklan, özellikleri ve anlamlan olan kese biçiminde anatomik oluşumlar.

Sağlık Terimlerinde Ara