Bulûğ Çağı

İnsanın gelişme safhasında çocukluktan yetişkinliğe girdiği dönem.

Sağlık Terimlerinde Ara