Brunner Bezleri

Onikiparmakbağırsağının özellikle ilk bölümünde bulunan salgı bezleri.

Sağlık Terimlerinde Ara