Bronş

Trakea denilen ana hava borusunun dalları.

Sağlık Terimlerinde Ara