Brom Zehirlenmesi

Potasyum bromürlüler başta olmak üzere brom içeren preparatların alınmasına bağlı zehirlenme.

Sağlık Terimlerinde Ara