Brakiyal

Kolla ilişkili organ ya da anatomik yapılar için kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara