Botulin

Clostridium cinsi anaerob mikroorganizma türü.

Sağlık Terimlerinde Ara