Boğaz

Hava ve sindirim yollarının bir bölümünü belirtmek için kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara