Blastosist

Embriyonun kesecik halinde olduğu ilk gelişim evrelerinden biri.

Sağlık Terimlerinde Ara