Biyopsi

İncelemek ya da test yapmak amacıyla küçük bir doku parçasının cerrahi olarak alınması.

Sağlık Terimlerinde Ara