Biyomikroskopi

Bir organın doğal yerinde mikroskopla incelemesi.

Sağlık Terimlerinde Ara