Birincil Kompleks

Verem etkeniyle (Koch basili) ilk kez temas eden bir organizmada ortaya çıkan lezyonlar bütünü.

Sağlık Terimlerinde Ara