Bipoloni

Kas gerginliğinde azalma.

Sağlık Terimlerinde Ara