Biperguzİ

Tat duyusuna yönelik uyarılara karşı duyarlılığın aşın Ölçüde artması.

Sağlık Terimlerinde Ara