Bilüribinemi

Kanda bilüribinin artması.

Sağlık Terimlerinde Ara