Bilirubinemi

Kanda bulunan bilirubin düzeyi.

Sağlık Terimlerinde Ara