Bilek

Anatomide önkol ile el arasındaki geçiş bölgesi.

Sağlık Terimlerinde Ara