Bikonkav

Her iki yüzeyide konkav, iç bükey veya oyuk olan.

Sağlık Terimlerinde Ara