Beparin

Karaciğer, akciğerler, timus ve kanda bulunan sülfürlü bir mukopolisakkarit

Sağlık Terimlerinde Ara