Benmerkezcilik (Egosantrizm)

Başkalarının varlığım ve çıkarlarım göz ardı ederek kendini ve sorunsalını her şeyin merkezine koyma tutumu ve davranışı.

Sağlık Terimlerinde Ara