Bencillik (Egoizm)

Bireysel çıkar sağlamaya yönelik olarak kendini her olayın merkezinde tutma eğilimi.

Sağlık Terimlerinde Ara