Bemoptizi

Balgam çıkarırken solunum yollanndan kan gelmesi; kan tükürme.

Sağlık Terimlerinde Ara