Belirteç (Marker)

Laboratuvar İncelemeleriyle kanda belirlenen ve hastalıkların tanısında yol gösterici olan bulgulara verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara