Bcg (Calmette-Guerin Basili)

Verem hastalığının etkeni olan bir tür basilin sığırlardan elde edilip zayıflatılmış kültürlerinden hazırlanmış aşı.

Sağlık Terimlerinde Ara