Baypas (By-Pass)

Atardamarlann tıkayıcı hastahklannın cerrahi tedavi tekniği.

Sağlık Terimlerinde Ara