Barr Cisimciği

Dişi cins hücrelerine özgü ve çekirdek zannın yakınında bulunan kromatin kümesine verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara